பாலிசி முதிர்வு தொகையில் 5% TDS பிடித்தம் அஞ்சல் இயக்குனரகம் உத்தரவு…

அட்மின் மீடியா

0

 அஞ்சலக பாலிசிகளில் முதிர்வு தொகை 1 லட்சம் தாண்டினால் 5% TDS  அஞ்சல் இயக்குனரகம் உத்தரவு…

பிஎல்ஐ/ஆர்பிஎல்ஐ பாலிசிகளின் முதிர்வுத் தொகை ரூ.க்கு மேல் செலுத்தும்போது டிடிஎஸ் @5% பிடிக்க அஞ்சல் இயக்குனரகம் உத்திரவு…

இது குறித்து வெளியான உத்தரவில்:-

It has come to notice of this Directorate that the provisions of 194DA of the Income Tax Act were not followed by the field units and TDS @5% is not being deducted during maturity claim of PLI/RPLI policies exceeding Rs. 1 lakh (except Death claim as per Sec 10D) during a financial year. Non- deduction of TDS from the maturity proceeds of PLI/RPLI policies has resulted Audit paras.

In this regard, it is intimated that in present scenario there is no provisions in McCamish software to deduct the TDS from the maturity value at the time of processing of maturity claims. Submission of PAN is also not mandatory. Matter has been taken up to incorporate the same in the system.

Meanwhile, it is requested to kindly issue necessary instructions to all concerned for deduction of TDS @5% at the time of maturity of PLI/RPLI policies as applicable as per the provisions of Sec 194DA of IT and its amendment of 2019.