கனடாவில் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புக்கு தடை என பரவும் வீடியோ? உண்மை என்ன? canada ban the rss fake or real

அந்த செய்தி உண்மையா என அட்மின் மீடியாவிடம் பலரும் கேட்க அந்த செய்தியின் உண்மையை தேடி அட்மின் மீடியா களம் கண்டது அந்த செய்தி பொய்யானது யாரும் நம்பவேண்டாம் அப்படியானால் உண்மை என்ன? இந்தியாவுக்கும் …