சம்பளம் Rs 87000 No Exam | அவசர நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு 2021 | Government Jobs 2021 in Tamil new update

Company : – Bureau of Indian Standards Recruitment 2021

Tasks : Scientist

Vacancies : 28

Workplace : Across India

Educational qualification :

◆ B.E

◆ B.Tech

◆ Master Degree

Gender : Both Male and Female

Age limit : Maximum 30 Yrs Of Age

Marital status : Both Married and Unmarried

Salary : 87,525 + Other Benefits

Skills :

◆ Management Skills

◆ Technical Knowledge

◆ Self Motivated

◆ Interpersonal skills

◆ Dedication

Other details :-

Note :

* Educational qualification, experience, age limit, salary .. will vary depending on the job.

Join our Telegram Group for all your queries regarding more tasks.

Districts where applications are welcome

All over Tamil Nadu.

Official Notification Pdf : https://drive.google.com/file/d/1emVl2hhXNxYnkUvLqj9odltHoKd4BfDo/view?usp=sharing

Official Apply Link : https://bis.gov.in/index.php/recruitment-to-the-post-of-scientist-b-new/

Related Jobs :

ACCENTURE | WORK FROM HOME | Freshers jobs | Tamilnadu Private Jobs 2021 | Tamil | tamilnadujobs2021 https://chennaigurujobs.in/job35/

BRADKEN | MANUFACTURING INDUSTRY JOBS | Tamilnadu Private Jobs 2021 | Tamil | tamilnadujobs2021 | tn https://chennaigurujobs.in/job41/

தமிழ்நாடு அரசு சுகாதார ஆய்வாளர் வேலைவாய்ப்பு 2021 TN Govt Jobs 2021 Government Jobs 2021 in Tamilnad https://chennaigurujobs.in/job42/

தமிழ்நாடு BHEL வேலைவாய்ப்பு 2021 | No Exam | TN BHEL Jobs 2021 | Government Jobs 2021 in Tamilnadu https://chennaigurujobs.in/job43/

ROYAL ENFILED | MANUFACTURING INDUSTRY JOB | Tamilnadu Private Jobs 2021 | Tamil | tamilnadujobs2021 https://chennaigurujobs.in/job44/

தமிழ்நாடு அரசு வணிக தொழில் துறையில் வேலைவாய்ப்பு 2021 | Government Jobs 2021 in Tamilnadu new update https://chennaigurujobs.in/job45/